Så här lämnar du dina originalfiler!För att undvika förseningar och extrakostnader är det viktigt att tänka på några saker:

En tryckfärdig PDF är det vi allra helst vill ha. Tänk på att bilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi . Vid utfallande tryck behöver vi 3 mm utfall, d v s trycket ska gå minst 3 mm utanför formatmarkeringarna. Lägg inte in någon ICC-profil. Det gör vi för bästa tryckresultat i just den maskin ditt jobb ska produceras i.

Glöm inte att bifoga alla länkar om ni skickar öppna dokument!
Komprimera alltid materialet i .zip eller liknande.

Mindre dokument, upp till 5 mb, går bra att maila till tenne@tennegraf.se.
Större dokument laddar ni upp till vår ftp.

Ring eller maila oss för inloggningsuppgifter.